| Pravi stručnjaci. Prava lica | Jednostavna usklađenost | Izradili stručnjaci iz industrije | Dostupnost 24/7/365 |

Image of wine bottles

EU Vinske Regulative, Prosinac 2023: Važne Novosti

Europska komisija nedavno je objavila sveobuhvatne upute i pojašnjenja u vezi s zahtjevima za označavanje vina za 2023. godinu, pružajući smjernice proizvođačima vina širom EU. Izmjene i dopune regulativa, koje se primjenjivaju od 8. prosinca 2023., značajno će utjecati na prakse označavanja vina i proizvoda povezanih s vinom.

Dokument EU sadrži 40 odgovora koji se bave najčešće postavljanim pitanjima vezanim za označavanje vina, e-etiketama i QR kodovima. Dokument ujedno pruža jasne informacije o ključnim detaljima koji čekaju vinare nastavno na implementaciju regulativa te pravnom tumačenju EU 2021/2117 i povezane regulative EU 1169/2011.

Ključne novosti vezane za EU vinske regulative

 1. Vremenski okvir primjene: Suprotno prethodnim najavama, prema članku objavljenom 7. prosinca 2023. EU Komisija najavila je kako će se vinske regulative ipak primjenjivati na sva vina i vinske proizvode proizvodene s berbom 2024. godine nadalje. Vina proizvedena prije 8. prosinca 2023. godine bit će izuzeta dok se ne potroše zalihe.
 2. Definiranje termina ‘Proizvedeno’: Europska komisija definirala je termin ‘proizvedeno’ vezan uz vino i vinske proizvode. Prema ažuriranoj definiciji, vino se smatra ‘proizvedenim’ kada završi fermentaciju te ispunjava specifične karakteristike i zahtjeve navedene u regulativama (detaljnije u nastavku ili u uputama objavljenim od strane EU komisije).
 3. Popis sastojaka i nutritivna deklaracija: Regulativa propisuje da popis sastojaka i nutritivna deklaracija moraju biti jasno vidljivi na fizičkoj oznaci. Za vina koja koriste elektroničko označavanje, takve informacije mogu se pristupiti putem QR koda. Alergeni i netolerancije moraju biti istaknuti kako bi se osigurala sigurnost potrošača.
 4. Označavanje pjenušavih vina: Uvedene su specifične regulative za pjenušava vina, s naglaskom na sekundarni proces fermentacije i druge jedinstvene karakteristike.
 5. Elektroničko označavanje: Nove odredbe dopuštaju upotrebu elektroničkih oznaka, posebno QR kodova, za prijenos ključnih informacija. Međutim, stroge smjernice određuju dizajn, vidljivost i dostupnost takvih elektroničkih oznaka.
 6. QR kod: Kada se na fizičkoj oznaci ispisuje QR kod, iznad samog QR koda potrebno je ispisati informaciju “sastojci” kako bi se naznačilo što korisnik može očekivati prilikom skeniranja QR koda.

 

Predstavljamo detaljne informacije kako bismo razjasnili izmjene i dopune EU vinskih regulativa.

Obavezne informacije na etiketama vina: Ažurirane upute

U neprestano mijenjajućem krajoliku prava potrošača i transparentnosti, prezentacija cjelokupnog seta informacija na etiketama vina postala je ključna točka za regulatorna tijela i proizvođače vina. Razumijevanje ovih zahtjeva ključno je za osiguranje usklađenosti i izgradnju povjerenja s potrošačima. Ovo su nove obavezne informacije koje moraju biti uključene na etikete vina.

Kako bi se nove obavezne informacije trebale predstaviti na etiketi?

 • Ključni elementi unutar vidnog polja

Da bi se poboljšala jasnoća informacija i pristupačnost navedenima za potrošače, većina osnovnih informacija mora biti prikazana unutar jednog “vidnog polja” na fizičkoj etiketi. Ti ključni elementi uključuju:

  • Popis sastojaka i nutritivna deklaracija: Pruža potrošačima ključne detalje o popisu sastojaka u vinu i njegovoj nutritivnoj vrijednosti.
  • Opcija QR koda: Popis sastojaka i nutritivna deklaracija mogu se predstaviti putem QR koda.
  • Kategorija vina: Jasno označava je li vino crveno, bijelo, roze, itd.
  • Postotak alkohola: Pruža uvide u postotak alkohola u vinu.
  • Oznaka porijekla: Obavještava potrošače o geografskom porijeklu vina.
  • Ime punionice: Naziv proizvođača ili entiteta odgovornog za punjenje vina.
  • Za pjenušava vina: Ime proizvođača ili distributera.
  • Energetska vrijednost: Pruža informacija o kalorijski vrijednostima vina.
  • Alergeni i netolerancije: Moraju biti istaknuti i jasno vidljivi.

 

 • Informacije izvan vidnog polja

Iako se navedeni elementi moraju nalaziti unutar primarnog vidnog polja, određeni detalji mogu biti smješteni izvan ovog područja. To uključuje:

  • Detalji uvoznika: Informacije o entitetu koji uvozi vino.
  • LOT brojevi: Ključni za praćenje i kontrolu kvalitete.
  • Minimalni rok trajanja: Često poznat kao “najbolje upotrijebiti do” datum, koji vodi potrošače o trajanju vina na policama (u slučaju aromatiziranih, dealkoholiziranih vina).

 

 • Navođenje nutritivne deklaracije na različitoj ambalaži

Bez obzira na ambalažu – bila to cisterna, bačva, plastična boca, bag-in-box ili staklena boca – vina moraju potrošačima pružiti potrebne nutritivne deklaracije i popis sastojaka. Ambalaža prilikom kupnje uvijek mora imati cjelokupne informacije, osiguravajući dosljednost i transparentnost.

 

 • Definiranje proizvodnje vina

Razumijevanje kada se vino smatra “proizvedenim” ključno je za usklađivanje s regulativama. Vremenski okvir za vina i pjenušava vina varira:

  • Mirna vina: Smatraju se proizvedenim nakon završetka primarne alkoholne fermentacije, kada vino postigne potrebnu alkoholnu snagu i kiselinu.
  • Pjenušava vina: Njihova proizvodnja smatra se završenom nakon sekundarne fermentacije.

 

 • Definiranje sastojaka u vinu

U osnovi, sastojak je svaki proizvod koji se nalazi u konačnom proizvodu. Uzmimo vino kao primjer. Osnovni sastojak vina su grožđe. Međutim, postoje određene varijacije unutar ove kategorije koje se mogu specificirati:

  • Grožđe,
  • Izgnječeno grožđe,
  • Grožđani mošt.

 

 • Navođenje popisa sastojaka

Kako bi se osiguralo da potrošači na transparentan način mogu identificirati što se nalazi u njihovoj hrani ili piću, popisi sastojaka moraju slijediti standardizirani format:

  • Naslov: Jasan naziv kategorije, navodeći izraz “sastojci”.
  • Redoslijed: Sastojci trebaju biti navedeni u silaznom redoslijedu težine. Međutim, ako sastojak čini manje od 2% ukupnog proizvoda, njegov redoslijed postaje fleksibilan.
  • Specifični nazivi: Sastojci trebaju biti nazvani njihovim specifičnim imenom. Kao što je ranije spomenuto: ako prisutni sastojak može izazvati alergije ili netolerancije, mora se istaknuti. Međutim, postoje iznimke, posebno u propisima poput FIC uredbe i Delegirane uredbe (EU) 2019/33. Na primjer, izraz “grožđe” može se koristiti za označavanje sirovine umjesto specifičnog imena sastojka.

 

 • Alergeni i označavanje

Alergeni, tvari koje mogu potaknuti alergijske reakcije ili netolerancije, zahtijevaju posebnu pažnju. Uvijek se moraju navesti na fizičkim i elektroničkim oznakama (e-etiketama). Konkretno, riječ “sadrži” treba prethoditi deklaraciji alergena, koja se mora istaknuti posebnim tipografijama, poput podebljivanja, različitih fontova ili kontrastnih boja. Na primjer: “sadrži sumpor.”

 • Dodaci, pomoćna sredstva u preradi i tvari za obogaćivanje

Kada je riječ o klasifikaciji dodataka, pomoćnih sredstava u preradi i tvari za obogaćivanje:

  • Dodaci i tvari korištene u proizvodnji i preradi: Prepoznaju se kao sastojci jer su prisutni u konačnom proizvodu. Stoga se trebaju navesti prema tome.
  • Pomoćna sredstva u preradi: Ne kvalificiraju se kao sastojci jer ne završavaju u konačnom proizvodu. Međutim, ako ova sredstva mogu potencijalno izazvati alergije, i dalje ih treba navesti na popisu sastojaka. Klasičan primjer su kvasci koji, iako su ključni u procesima poput fermentacije, obično se ne kategoriziraju kao sastojci. Za one koji traže detaljni pregled dodataka i pomoćnih sredstava u preradi, Delegirana uredba (EU) 2019/934 pruža sveobuhvatnu referencu u Tablici 2 Dijela A Priloga I.

 

 • Pravilnici o sastojcima i proizvodnim procesima u vinarijama

U nastavku navodimo informacije koja definiraju specifične sastojke i postupke prilikom proizvodnje vina:

  • Šećer: Šećer je ključni sastojak u proizvodnji vina, a njegov izvor određuje njegovo označavanje.
  • Koncentrirani mošt od grožđa i rektificirani koncentrirani mošt od grožđa: Ovi se mogu spojiti i predstaviti na oznakama kao “Koncentrirani mošt od grožđa.”
  • Saharoza: Ako se koristi saharoza, mora se jasno navesti. Njeno označavanje na etiketama trebalo bi biti jednostavno, kao što je “šećer.”
  • Kvasac u proizvodnji vina: Kvasac, vitalni mikroorganizam u procesu fermentacije, ima specifične zahtjeve za označavanje.
  • Uključenost kvasca: Općenito se smatra da je kvasac pomoćno sredstvo u preradi i stoga ne mora biti uključen na popisu sastojaka. Međutim, postoji iznimka za kvasac manoprotein, koji se mora jasno navesti ako se koristi.
  • Plinovi za punjenje i pakiranje: Metode pakiranja mogu utjecati na trajnost i kvalitetu vina.
  • Zaštitni plinovi: Kada se koriste zaštitni plinovi radi poboljšanja trajnosti, njihova specifikacija nije obavezna na etiketama. Ipak, treba biti prisutna važna napomena: “pakirano u zaštitnoj atmosferi.”

 

 • Nutricionistička deklaracija

Svijest potrošača o nutricionističkom sadržaju raste, čime sje označavanje nutritivnih vrijednosti postalo neophodno.

  • Vidljivost i font: Vinarije moraju osigurati da su nutritivne vrijednosti i popisi sastojaka vidljivi. Konkretno, svaka tekstualna reprezentacija nutritivnih vrijednosti mora biti veličine minimalno 1,2 mm, bez obzira na stil fonta.
  • Format: Tabularni format: Idealno, nutricionistička deklaracija trebala bi biti u tabularnom obliku, bilo na fizičkoj etiketi ili njenom elektroničkom pandanu.
  • Linearni format: U slučajevima ograničenja prostora, vinarije imaju fleksibilnost predstaviti nutricionističku deklaraciju linearno.
  • Sadržaj: Bez obzira na format, nutricionistička deklaracija trebala bi obuhvaćati:
   • Energiju
   • Masti
    • Od kojih zasićene
   • Ugljikohidrate
    • Od kojih šećeri
   • Proteine
   • Sol

Kada je količina informacija o nutrijentima zanemariva ili je prikazana kao “0”, informacija se može prikazati izjavom: “sadrži zanemarivu količinu „X“.”

Osim široko prepoznatih komponenti poput masti, zasićenih masti, ugljikohidrata, šećera, proteina i soli, nekoliko drugih nutrijenata može biti obavezno navesti. To uključuje:

 

 • Varijabilitet u vinima

Vino, zbog svoje prirodne prirode koja ovisi o seriji, predstavlja jedinstveni izazov. Energetske vrijednosti vina mogu se razlikovati iz serije u seriju. Kako bi se tome odgovorilo, vinarije su dužne pružiti “prosječnu vrijednost” koja obuhvaća hranjive tvari kroz različite serije. Ova vrijednost određuje se uzimajući u obzir:

  • Analizu proizvođača,
  • Prosječne vrijednosti koje je propisala Europska komisija u Prilogu XIV Uredbe o FIC-u,
  • Općeprihvaćeni podaci.

Međutim, važno je razumjeti da, iako su ove vrijednosti reprezentativne, ne moraju uvijek savršeno odgovarati stvarnom nutricionističkom sadržaju zbog inherentnih varijacija. Kako bi se uzeli u obzir ove dopuštene razlike, Europska komisija je utvrdila vrijednosti tolerancije.

Napomena: Sadržaj alkohola, za razliku od drugih komponenti, uvijek mora biti precizan.

 • Elektroničko označavanje

S napretkom tehnologije, raste prihvaćanje metoda elektroničkog označavanja. Europska komisija dopušta određene podatke da se dodaju elektronički putem podatkovnih nosača pričvršćenih na fizičke oznake. Dominantna metoda? QR kodovi, koje je Komisija izričito priznala.

  • Zahtjevi za elektroničko označavanje

Iako Komisija nije propisala određeni softver ili hardver za elektroničke oznake, postoje osnovni preduvjeti:

Podatkovni kod na oznaci mora biti:

   • Lako vidljiv,
   • Jasno čitljiv,
   • Neizbrisiv,
   • Ako se koristi naljepnica s QR kodom, osigurajte da je neodstranjiva.
   • Iznad QR koda, uključite izjavu o “sastojcima”. QR kod ne bi smio sadržavati samo logo “I”; mora pružiti sveobuhvatne informacije.

Dodatno:

   • Podaci bi trebali biti univerzalno dostupni (npr. putem pametnih telefona).
   • Ne bi trebali sadržavati marketinške podatke.
   • Prikupljanje podataka, posebno osobno prepoznatljivih informacija, strogo je zabranjeno.

 

 • Integracija marketinških i EAN informacija

Iako QR kodovi uglavnom služe za obavezne informacije, postoje odredbe za integraciju dodatnih podataka:

EAN informacije: Iako je dopušteno dodavanje EAN (Europski broj artikla) podataka, ne bi smjelo narušiti vidljivost ili dostupnost obveznih nutritivnih i sastojaka.

U skladu s EU uredbom 2021/2117, sva vina proizvedena nakon 8. prosinca 2023. moraju se pridržavati ovih specifikacija. Ovaj nalog naglašava važnost ostajanja ažuriranim i usklađenim s evoluirajućim regulatornim okvirom.

Implikacije novih EU vinskih regulativa za proizvođače vina

Crno grožđe u rukama vinara
Foto: Maja Petric, Unsplash

Ažurirani propisi zahtijevaju temeljitu provjeru i moguću reviziju postojećih praksi označavanja od strane proizvođača vina. Pridržavanje ovih zahtjeva ključno je ne samo za regulatornu usklađenost, već i za održavanje povjerenja potrošača i osiguravanje transparentnosti proizvoda.

Craft Technology e-etiketa nude održivo rješenje za proizvođače vina, pojednostavljujući proces usklađivanja s promjenjivim propisima. Ove elektroničke oznake omogućuju ažuriranja u stvarnom vremenu, osiguravajući da proizvođači budu informirani o bilo kakvim budućim promjenama u zahtjevima za označavanje.

Zaključak

Najnovija pojašnjenja EU-a o zahtjevima za označavanje vina naglašavaju važnost transparentnosti, točnosti i sigurnosti potrošača u vinskoj industriji. Kako ovi propisi stupaju na snagu, proizvođači vina moraju prioritetno usklađivanje s propisima, koristeći tehnološka rješenja poput Craft Technology e-etiketa kako bi učinkovito navigirali kroz mijenjajući se krajolik regulatornih zahtjeva.

Za sveobuhvatne detalje o EU propisima za označavanje vina i smjernice o rješenjima za usklađivanje, proizvođačima se preporučuje konzultiranje relevantnih izvora i traženje stručnog savjeta.